Hlavní stránka Logo EG&CC
Česká verze stránek   English version
TOPlist

Pravidla

13.10.2004, 18:36

autor: zpravodaj

05. kapitola - Oddíl I. - Etiketa; Chování na hřišti

Anglické jméno:

České jméno:

Úvod
Tento oddíl obsahuje doporučení ohledně chování a způsobu, jak hrát golf. Pokud se hráči budou těmito doporučeními řídit, hra bude pro všechny zúčastněné více zábavná. Základním principem je, že za všech okolností je potřeba brát ohledy na všechny ostatní osoby na hřišti.
Duch hry
Narozdíl od mnoha jiných sportů se golf hraje po většinu času bez přímého dohledu rozhodčího, přičemž se spoléhá na osobní zodpovědnost každého hráče, že bude brát ohled na ostatní hráče a bude jednat v souladu s Pravidly. Všichni hráči by se měli za všech okolností chovat disciplinovaně, v souladu s dobrými mravy a prokázat sportovního ducha, a to bez ohledu na to, jak jsou soutěživí. Tyto teze vyjadřují ducha hry.
Bezpečnost
Před zahráním rány nebo před provedením cvičného švihu by se hráči měli přesvědčit, že se nikdo nenachází blízko nich ani na místě, kde by mohl být zasažen holí, míčkem nebo kamenem, oblázkem, větví apod., které mohou odlétnout v důsledku úderu nebo cvičného švihu.
Nikdo z hráčů by neměl hrát, dokud hráči před ním nejsou z možného dosahu jeho rány.
Hráči by měli vždy upozornit zaměstnance údržby hřiště, kteří se vyskytují blízko nich nebo před nimi, pokud zamýšlejí zahrát ránu, která by je mohla ohrozit.
Pokud hráč zahraje ránu takovým směrem, že vznikne nebezpečí, že by někdo mohl být zasažen, měl by okamžitě varovně zakřičet. Tradičně užívaným varováním v takové situaci je „fore“, čti „fór“.
Ohled na ostatní hráče
Žádné rušení ani rozptylování
Hráči by měli za všech okolností brát ohledy na ostatní hráče na hřišti a neměli by je vyrušovat v jejich hře pohybem, mluvením nebo zbytečným hlukem.
Hráči by měli zajistit, aby žádné z elektronických zařízení, která vezmou s sebou na hřiště, nevyrušovalo ostatní hráče.
Hráč by neměl nasadit svůj míč na odpališti, dokud na něm není ve hře řada.
Hráči by neměli stát blízko míče nebo ve směru přímo za míčem nebo za jamkou, když se některý z hráčů chystá odehrát.
Na jamkovišti
Na jamkovišti by hráči neměli stát v dráze patu jiného hráče ani vrhat stín na dráhu jeho patu v době, kdy tento hráč provádí úder.
Hráči by měli zůstat na jamkovišti nebo v jeho blízkosti, dokud všichni ostatní hráči z jejich skupiny nedohrají jamku.
Výsledek jamky
Pokud je to potřeba, měl by ve hře na rány hráč, který je zároveň zapisovatelem, zkontrolovat během cesty k dalšímu odpališti výsledek příslušného hráče a zapsat ho.
Rychlost hry
Hrajte přiměřené rychle a udržujte odstup
Hráči by měli hrát přiměřeně rychle. Soutěžní výbor může stanovit tempo hry, které by měli hráči dodržovat.
Skupina hráčů je zodpovědná za to, že se jejich odstup od předchozí skupiny nebude zvětšovat. Pokud je skupina pozadu o celou volnou jamku a zdržuje skupinu za sebou, měla by dát této skupině pokyn k předejití, a to bez ohledu na počet hráčů v této skupině.
Buďte připraveni ke hře
Hráči by měli být připraveni k odehrání rány, jakmile na ně dojde ve hře řada. Při hře na jamkovišti nebo v jeho blízkosti by hráči měli zanechat svoje vaky nebo vozíky na takových místech, aby přesun pryč z jamkoviště a na další odpaliště byl co možná nejrychlejší. Po dohrání jamky by hráči měli jamkoviště ihned opustit.
Ztracený míč
Pokud se hráč domnívá, že by jeho míč mohl být ztracen mimo vodní překážku nebo být mimo hřiště, měl by z důvodu úspory času zahrát provizorní míč.
Hráči hledající míč by měli dát hráčům v následující skupině pokyn k předejití ihned, jakmile je zřejmé, že míč nebude snadno nalezen. Neměli by tak učinit až po pětiminutovém hledání. Jestliže umožní následující skupině, aby je předešla, neměli by pokračovat ve hře, dokud je tato skupina nepředejde a není z možného dosahu jejich ran.
Přednost na hřišti
Přednost na hřišti je určena rychlostí hry skupiny, pokud není Soutěžním výborem určeno jinak. Libovolná skupina hrající celé kolo má právo předejít jakoukoli skupinu hrající neúplné kolo.
Péče o hřiště
Bankry
Před opuštěním bankru by hráči měli pečlivě zarovnat a uhladit všechny díry a stopy, které v bankru udělali sami, jakož i ty, které v jejich blízkém okolí udělal někdo jiný. K tomuto účelu by měli použít hrábě, pokud jsou hrábě v rozumné vzdálenosti od bankru.
Oprava vyseknutých drnů, poškození způsobených dopadem míče nebo botami
Hráči by měli pečlivě opravit každou díru po jimi vyseknutém drnu jakož i jakékoli poškození jamkoviště způsobené dopadem míče (ať už jejich vlastním, nebo cizím). Po dohrání jamky všemi hráči ve skupině by hráči měli opravit poškození jamkoviště způsobené golfovými botami.
Prevence zbytečného poškozování
Hráči by neměli poškozovat hřiště vysekáváním drnů při cvičných švizích ani tím, že by do země bouchali hlavou hole, ať už ze vzteku, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.
Hráči by měli dbát na to, aby při pokládání golfových vaků nebo praporkové tyče nedošlo k žádnému poškození jamkoviště.
Aby nedošlo k poškození jamky, neměli by hráči a nosiči stát příliš blízko ní a měli by dávat pozor během obsluhování praporkové tyče, jakož i při vyndávání míče z jamky. K vyndávání míče z jamky by nemělo být používáno hlavy golfové hole.
Na jamkovišti by se hráči neměli opírat o své hole, zejména pak při vyndávání míče z jamky.
Než hráči opustí jamkoviště, měli by řádně umístit praporkovou tyč do jamky.
Hráči by měli přesně dodržovat místní předpisy ohledně jízdy s golfovými vozíky.
Závěr; Tresty za porušení
Pokud se hráči budou řídit pokyny uvedenými v tomto oddílu, hra bude pro všechny zúčastněné více zábavná.
Pokud hráč během kola nebo během určitého časového období soustavně porušuje výše uvedené pokyny, doporučuje se Soutěžnímu výboru, aby proti tomuto neukázněnému hráči zavedl odpovídající disciplinární opatření. Takové opatření může například zahrnovat zákaz hry na hřišti po určitou dobu nebo v určitém počtu soutěží. Toto je vzhledem k ochraně zájmů většiny golfistů, kteří hodlají hrát v souladu s těmito pokyny, považováno za oprávněné.
V případě závažného porušení etikety může Soutěžní výbor podle Pravidla 33-7 hráče diskvalifikovat.


Strana: 1  

Akce, Zprávy, Informace

Názvy a jejich význam

Lekce

Dokumenty klubu

Dokumenty ČGF

Pravidla

Turnaje

Hřistě v ČR

Hřiště v zahraničí

Hráči

Druhy holí


Načteno: 1
Online: 5