Hlavní stránka Logo EG&CC
Česká verze stránek   English version
TOPlist

Pravidla

13.10.2004, 18:34

autor: zpravodaj

03. kapitola - Jak používat pravidla

Anglické jméno:

České jméno:

Rozlišujte formulace
Pravidla jsou psána velmi přesnou a promyšlenou formou. Měli byste mít na zřeteli a chápat následující rozdíly v použití slov:
může, smí = možnost
měl by = doporučení
musí = předpis (a trest, pokud nedojde k jeho naplnění)
míč = je možno provést nahrazení míče (např. Pravidla 26, 27 nebo 28)
původní míč = není možno provést nahrazení míče (např. Pravidla 24-2 nebo 25-1)
Znejte definice
Pro správné použití Pravidel je velmi důležitá dobrá znalost více než šedesáti definovaných pojmů tvořících základ, na němž jsou Pravidla postavena (v textu jsou psány kurzívou).
Které Pravidlo použít?
Příslušné Pravidlo můžete najít za pomoci obsahu uvedeného na začátku, kromě toho je na konci textu uveden rejstřík s odkazy.
Jak rozhodovat?
Abyste mohli zodpovědět jakoukoli otázku týkající se Pravidel, musíte nejdříve zjistit fakta a okolnosti situace. S tímto cílem byste měli určit:
Formu hry (např. jamková hra nebo hra na rány, dvouhra, čtyřhra, hra čtyřmi míči?)
Koho se situace týká (např. hráče, jeho partnera nebo nosiče, vnějšího vlivu?)
Kde situace nastala (např. na odpališti, v bankru, ve vodní překážce, na jamkovišti nebo jinde na hřišti).
V některých případech může být také nezbytné zjistit:
Hráčův úmysl (např. co dělal a co chce udělat?)
Další následné události (např. hráč odevzdal výsledkový lístek nebo soutěž byla ukončena).
Odvolávejte se na text Pravidel
Je doporučováno, abyste měli Pravidla vždy při sobě, a kdykoli dojde ke sporu, použili je. Při pochybách hrajte hřiště, jak je naleznete, a míč, jak leží. Po návratu do klubovny pak může k řešení jakékoli výjimečné situace napomoci případné nahlédnutí do knihy „Rozhodnutí o Pravidlech golfu“ (Decisions on the Rules of Golf) .


Strana: 1  

Akce, Zprávy, Informace

Názvy a jejich význam

Lekce

Dokumenty klubu

Dokumenty ČGF

Pravidla

Turnaje

Hřistě v ČR

Hřiště v zahraničí

Hráči

Druhy holí


Načteno: 1
Online: 3