Hlavní stránka Logo EG&CC
Česká verze stránek   English version
TOPlist

Pravidla

13.10.2004, 18:33

autor: zpravodaj

01. kapitola - Předmluva k vydání Pravidel pro rok 2004

Anglické jméno:

České jméno:

Počínaje 1. lednem 2004 přecházejí řídící pravomoce a odpovědnost Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews na R&A Rules Limited.

Tato kniha obsahuje Pravidla golfu, která budou celosvětově platná od 1. ledna 2004. Představuje vyvrcholení čtyřleté práce Royal and Ancient Golf Club of St Andrews a United States Golf Association, které předcházely konzultace s jinými golfovými organizacemi z celého světa.

Přestože bylo zachováno vžité číslování a žádná z provedených změn neovlivní podstatným způsobem hru, představují tato Pravidla nejobsáhlejší revizi Pravidel golfu za posledních dvacet let. Celý text prošel jazykovou revizí a poprvé byla ustavena jasná souvislost mezi etiketou hry a Pravidly samými. Tyto a další podstatné změny jsou shrnuty na stránkách 8-12.

Při zavádění těchto změn měly obě řídící organizace na paměti neustálou potřebu Pravidla vyjasnit, a přitom, kdekoli to bylo možné, zjednodušit. Ačkoli sladit tyto dva cíle není snadné, věříme, že bylo dosaženo rozumné vyváženosti.

Jak R&A, tak USGA se snaží o to, aby respektování a dodržování Pravidel bylo co nejvíce rozšířeno a aby byla zachována celistvost golfu na všech úrovních. S těmito cíli a pro dobro golfu pokračujeme v naší úzké spolupráci.

Na závěr bychom rádi poděkovali za vykonanou práci příslušným výborům, ale také všem těm, kteří nejrůznějšími způsoby a měrou přispěli ke vzniku této revidované verze.


Ian R H Pattinson Paul D Caruso Jr
Chairman Chairman
Rules of Golf Committee Rules of Golf Committee
The Royal and Ancient
Golf Club of St Andrews United States
Golf Association


Září 2003


Strana: 1  

Akce, Zprávy, Informace

Názvy a jejich význam

Lekce

Dokumenty klubu

Dokumenty ČGF

Pravidla

Turnaje

Hřistě v ČR

Hřiště v zahraničí

Hráči

Druhy holí


Načteno: 1
Online: 4