Hlavní stránka Logo EG&CC
Česká verze stránek   English version
TOPlist

Pravidla

13.10.2004, 18:34

autor: zpravodaj

02. kapitola - Předmluva překladatele

Anglické jméno:

České jméno:

Právě čtete český překlad Pravidel golfu platných od 1. ledna 2004. Jedná se o první česká Pravidla, která jsou oficiálně licencována od R&A.
Jak originál, tak i překlad doznal od předchozí verze mnoha změn. Vzhledem k rozdílné povaze obou jazyků se ale ne všechny změny z originálu promítnou do českého překladu. Na druhou stranu došlo k přeformulování i řady odstavců, které v originále zůstaly stejné. Cílem bylo, stejně jako v originále, sjednotit a co možná nejvíce vyjasnit a zároveň zjednodušit použité formulace.
Aby formulace byly co možná nejpřesnější a nepřipouštěly mylný výklad, je na některých místech jazyková stránka (např. slovosled) podřízena stránce významové. S cílem zachovat maximální věrnost originálu a také zlepšit orientaci při čtení, jsou některé pojmy psány s velkým počátečním písmenem. Jedná se zejména o: Pravidlo, Místní pravidlo, Dodatek, Rozhodnutí a Soutěžní výbor.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi s prací na překladu, a zejména pak s korekturami nezištně pomáhali.
Dalibor Procházka, ČGF


Strana: 1  

Akce, Zprávy, Informace

Názvy a jejich význam

Lekce

Dokumenty klubu

Dokumenty ČGF

Pravidla

Turnaje

Hřistě v ČR

Hřiště v zahraničí

Hráči

Druhy holí


Načteno: 1
Online: 5